17,803 բառեր. 26,203 Թարգմանություններ է.
314,968 բառերը / արտահայտությունները, 1,670 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Սերբերեն, Սերբերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է serbian.mobi
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0171 / 0.0099 (19)
Վերադառնալ սկիզբ